Naar home pagina

Release notes versie 7.1


- de sheet is een vaste tabel geworden met ingevulde percelen en met lege regels die kunnen worden ingevuld. Hierdoor hoeft niet steeds een nieuwe regel te worden toegevoegd, maar kan een bestaande lege regel worden ingevuld
- het perceelnummer wordt nu niet meer vooringevuld
- bij het selecteren van een scan wordt de bijbehorende sheet getoond en klapt het venster met scans weg waardoor er meer vertikale ruimte beschikbaar is voor de sheet
- er kan in de sheet gescrolled worden, dit lost het probleem op dat aan de zijkant van de sheet gescrolled moest worden
- Het is nu mogelijk om via excel in te voeren, bijvoorbeeld:
    - voer eerst alle nr en artikel in via de oat tool
    - voer in via excel: gebruik, opp, aftrek, bel. ink. en bel. ink. geb.
    - selecteer de excel data, Ctrl-C
    - ga in de oat tool op de juiste cel staan, Ctrl-V
- de artikeldropdown in de sheet toont nu "[cs]" en ook "type instantie", dat kan helpen bij het zoeken naar het juiste artikel om aan een perceel te koppelen
- de zoekfilters zijn visueel beter te onderscheiden van invoervelden
- in alle datatabellen kan met pijltjes naar boven/onder en dan enter genavigeerd worden