Naar home pagina

Release notes versie 7.3

  - wijzigingen sheet
    - perceelnummer / toevoeging in één veld
    - zelf kiezen om automatisch perceelnummer op te hogen
    - geen autocomplete meer voor artikel, enkel een nummer / toevoeging veld
    - los zoekveld voor artikelen
    - betere toggle opties
    - nieuwe artikelen worden automatisch toegevoegd
    - kopiëren artikel door slepen werkt nu altijd
    - perceel dat bewerkt wordt blijft beter in beeld
    - een cel met een fout krijgt een kleur
    - opgelost: grondgebruik dropdown werkt niet altijd
    - delete knop uitgegrijsd als er niets te verwijderen is
    - verversen sheet verbeterd bij start gemeente en bij fouten
    - nieuwe foutmelding "er is geen ongebouwd tarief ingevoerd"
  - rechtspersonenscherm duidelijker
  - nieuw contactformulier
  - server side caching tarievenservice